GIÀY DUNIE 050

GIÀY CÔNG SỞ TƯ VẤN CHỌN GIÀY CÔNG SỞ CHO NAM GIÀY CÔNG SỞ. Ở phái nữ khi ra ngoài hay đi làm mà họ quên đánh son?. Thì khi đó họ đang gửi đi thông điệp là họ rất nhợt nhạt, mệt mỏi và thờ ơ với bản thân. Chỉ cần một chút son môi…